Χρήσιμα συμπεράσματα από την έρευνα στα πλαίσια του EggWhiteBrain

Το EggWhiteBrain είναι η συνεργασία πανεπιστημίων και εταιρειών που ερευνούν τρόπους ενίσχυσης των ικανοτήτων του εγκεφάλου. Στα πλαίσια των καθηκόντων της ερευνητικής ομάδας του πρότζεκτ EggWhiteBrain, πραγματοποιήθηκαν μελέτες, αναλύσεις και δοκιμές.

Με στόχο την καλύτερη και πιο εύκολη κατανόηση των αποτελεσμάτων της μελέτης, παρατίθενται μια συνοπτική λίστα με χρήσιμα συμπεράσματα της έρευνας:

 • Η παραγωγή του λειτουργικού ροφήματος ενσωματώθηκε με επιτυχία στην υπάρχουσα γραμμής παραγωγής ροφημάτων από ασπράδι αυγού της εταιρίας.
 • Το λειτουργικό ρόφημα δεν παρουσίασε κάποια σημαντική διαφορά με το αντίστοιχο, μη εμπλουτισμένο, ρόφημα όσο αφορά τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά (υφή, χρώμα, ρευστότητα, γεύση).
 • Η συγκέντρωση των βιταμινών δεν επηρεάστηκε από τη θερμική επεξεργασία και ήταν σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
 • Οι επιλεγμένες μορφές των δύο βιταμινών (Β12 και φυλλικού οξέος) σε συνδυασμό με την παρουσία της πρωτεΐνης αυγού φαίνεται να βελτιώνει σημαντικά τη βιοαπορροφησιμότητα τους. Μένει να εξακριβωθεί ο ρόλος της πρωτεΐνης του αυγού.
 • Η χορήγηση του καινοτόμου αυτού λειτουργικού ροφήματος φαίνεται ότι αυξάνει στατιστικά σημαντικά και σε διάστημα μόλις ενός μηνός τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 και του φυλλικού οξέος ενώ επίσης ελαττώνει τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή (MCI) . Και οι τρεις αυτές ουσίες, η απουσία τους ή/και η υπερβολική τους αύξηση, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας και νόσου Alzheimer (AD).
 • Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τα χαρακτηριστικά (ύψος, λανθάνων χρόνος εμφάνισης) των επαρμάτων των γνωσιακών προκλητών δυναμικών N200, P300.
 • Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή του όγκου του ιπποκάμπου κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διάρκεια της μελέτης κανένας ασθενής με Ήπια Νοητική Διαταραχή δεν εξελίχθηκε σε νόσο Alzheimer, ενώ ο ρυθμός μετάπτωσης της Ήπιας Νοητικής Διαταραχής στη Νόσο Alzheimer κυμαίνεται σε ποσοστό περίπου 15% ετησίως.


 • Επιπλέον συμπεράσματα, πιο αναλυτικά:

 • Η χορήγηση συμπληρώματος δεν μεταβάλλει τους ρυθμούς μεταβολής του mRNA ή της πρωτεΐνης, αλλά προκαλεί μεταφραστική προς τα πάνω ρύθμιση της της συνθάσης της μεθειονίνης μετατοπίζοντας το mRNA από τη ριβονουκλεοπρωτεΐνη στη δεξαμενή πολυσωμάτων. Το στοιχείο που ανταποκρίνεται στη Β12 έχει εντοπιστεί με ανάλυση διαγραφής χρησιμοποιώντας μια ανάλυση γονιδίου αναφοράς σε μια περιοχή 70 bp που βρίσκεται στο 3′ άκρο του 5′-αμετάφραστη περιοχή της συνθάσης της μεθειονίνης. Η κυτταρική συνέπεια της απόκρισης Β12 είναι μια 2- και 3,5-πλάσια αύξηση της ροής της ομοκυστεΐνης μέσω της οδού διαμεθυλίωσης.
 • Μετά τη χορήγηση συμπληρώματος, σημαντικά διαφοροποιημένοι μεταβολίτες είναι το 2-υδροξυβαλερικό οξύ, το μαλεϊμίδιο, το σουλφοξείδιο της μεθειονίνης και η Ν-ακετυλογλυκίνη ορού αυξήθηκαν μετά τη χορήγηση του σκευάσματος (P <0,05 μετά τη διαδικασία FDR), ενώ η κυστίνη, η κυστεΐνη, η μεθειονίνη και το οξαλικό οξύ του ορού μειώθηκαν (P <0,05 μετά τη διαδικασία FDR).
 • Η χορήγηση του συμπληρώματος, αύξησε τους μεταβολικούς δείκτες της ακεραιότητας της μυελίνης και τους ρυθμιστές της δυναμικής της μεμβράνης, όπως τα πλασμαγόνα (ένας ειδικός τύπος αιθερικών φωσφολιπιδίων) και άλλα φωσφολιπίδια μακράς αλυσίδας (C38-40). Παρατηρήθηκαν επίσης αλλαγές στα λυσο-φωσφολιπίδια, τα οποία θεωρούνται ισχυροί βιολογικά ενεργοί μεσολαβητές λιπιδίων που ασκούν κυτταρικές επιδράσεις μέσω των συγκεκριμένων υποδοχέων συζευγμένων με πρωτεΐνη G. Οι αναλύσεις συσχέτισης επιβεβαίωσαν άμεσες σχέσεις μεταξύ πλασμαγόνων, φωσφολιπιδίων, λυσο-φωσφολιπιδίων και σφιγγομυελινών και της κατάστασης της βιταμίνης Β-12 και της λειτουργίας των νεύρων.
 • Πρόσφατα νέα
  Μετάβαση στο περιεχόμενο