Εργασιακές ενότητες και παραδοτέα
Η δομή του έργου EggWhiteBrain σε ξεχωριστές ενότητες εργασίας με τη πρόοδο και τα παραδοτέα για κάθε μία ξεχωριστά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 / EE1

Λειτουργικό ρόφημα με βάση το ασπράδι του αυγού

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Επίδραση των διεργασιών παραγωγής του ροφήματος από ασπράδι αυγού στη σταθερότητα των βιταμινών Β-12 και φολικού οξέος

Επίδραση της αποθήκευσης/συντήρησης του προϊόντος στη σταθερότητα των βιταμινών και επίδραση στις ρεολογικές και οργανοληπτικές ιδιότητες.

Παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα ροφήματος από ασπράδι αυγού, εμπλουτισμένου σε βιταμίνη Β-12 και φολικό οξύ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 / EE2

Κλινική μελέτη

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων κλινικής μελέτης.

Παρουσίαση σε ελληνικό η διεθνές συνέδριο.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 / EE3

Βιολογική ανάλυση υψηλής διάστασης με χρήση μεταγραφομικής, μεταβολομικής και βιοπληροφορικής

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης ανάμεσα σε καταναλωτές και μη καταναλωτές του συμπληρώματος διατροφής.

Ανάλυση μεταβολόματος καταναλωτές και μη καταναλωτές του συμπληρώματος διατροφής.

Ανάλυση μεταβολικών μονοπατιών από τη συνδυαστική ανάλυση μεταγραφώματος και μεταβολώματος με τη χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 / EE4

Παραγωγή σκόνης από ασπράδι ή/και κρόκο αυγού

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Πρωτόκολλο παραγωγής σκόνης από ασπράδι, κρόκο και ολόκληρο αυγού.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 / EE5

Οικονομική – εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και ανάπτυξη προϊοντικής εικόνας

ΠΡΟΟΔΟΣ
100%

παραδοτέα

Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά λογότυπου, ετικέτας και συσκευασίας.

Ανάλυση κύκλου ζωής.

Στρατηγική τοποθέτησης νέων προϊόντων.

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση.

Ιστοσελίδα έργου και λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο